top of page

Dirección: Diego Rey.
Intérpretes: Raquel Crespo, Yago Espasandín e Ainhoa Martínez.

Dramaturxia: Far Away de Caryl Churchill.
Deseño de iluminación e escenografía: Violeta Martínez.

LONXE

Traballo final de estudos
Deseño de iluminación e escenografía
bottom of page